10.1 Finanční plánování a účetnictví

Rozpočet vzniku a plánovaného provozu lesní školky je nedílnou součástí záměru každého zakladatele. Bez něj není možné se odpovědně připravit na finančně vyrovnaný a udržitelný provoz. Do rozpočtu zahrňte veškeré očekávané náklady v realistické výši vyplývající z vašich záměrů a očekávané zdroje/příjmy. Vaším cílem by měl být vyrovnaný rozpočet, jenž vám poskytne informaci, kdy a kde vznikají jaké náklady a z jakých výnosů budou hrazeny. Nedaří-li se vám sestavit vyrovnaný rozpočet, je třeba rozklíčovat důvody a rozhodnout se, zda stačí redukovat náklady nebo zda je nezbytné navýšit pravidelné příjmy (tedy příspěvky od rodičů, o nichž je třeba uvažovat i v místních souvislostech – tedy úrovni místní „kupní síly“). Budete-li redukovat náklady formou dobrovolné práce, je třeba uvažovat v dlouhodobém horizontu a zvažovat udržitelnost těchto kroků.

Realistické nastavení rozpočtu a jeho propojení s účetním systémem umožní snadné pravidelné sledování čerpání rozpočtu, resp. nastavení a sledování cashflow, a tak i finanční řízení organizace.

Přestože spolky s příjmy do výše tří milionů korun za kalendářní rok mohou vést jednoduché účetnictví, doporučujeme všem lesním školkám, aby vedly účetnictví podvojné. Jednoduché účetnictví jednak neumožňuje oddělené sledování jednotlivých činností organizace, které je velmi praktické a zároveň je často jednou z podmínek vyžadovanou v grantových řízeních.

Většina lesních školek spolupracuje s externími účetními, kteří jsou jim oporou jak ve finančním řízení, tak v legislativní, zejména daňové oblasti. Účtování podle účetní osnovy pro neziskové organizace není extrémně složité a lze se ho v řádu dnů až týdnů naučit, ale bez znalosti souvislostí můžete snadno udělat chybu, a navíc se tak ochudíte o profesionální pohled a zkušenosti.


Dále v této kapitole