11.1 Zajištění vody

V kapitole 6 již bylo popsáno zajištění pitné vody. Minimem je barel s výtokovým kohoutem. Donesenou vodu není možné míchat z vícero zdrojů.

Teplá voda je zajistitelná ohřevem pitné vody na kamnech. Pozor, ohřevem a následným nalitím např. do várnice s výtokovým kohoutem, určené na mytí rukou, přestává voda být pitnou.

Dobrou praxí lesních MŠ je využití dešťové vody např. na zalévání zahrady nebo do tzv. blátivé kuchyně.


Dále v této kapitole