11.3 Kompostovací toalety

Kompostovací toalety jsou řešením pro ty lesní MŠ, k jejichž pozemku nevede tekoucí voda a kanalizace. Doporučený počet je dvě toalety na 15 dětí plus jedna toaleta pro dospělé.

Návod na nakládání s kompostovací částí toalet naleznete v příloze.


Dále v této kapitole