12. Asociace lesních MŠ

12.1 Standardy kvality

Cílem Standardů kvality pro lesní MŠ a lesní kluby je zaručit dětem, jejich rodičům, pracovníkům lesních MŠ a klubů i orgánům státní správy určitou kvalitu práce v lesní MŠ/klubu. Naplnění Standardů kvality by měl být cílem pro každou členskou organizaci ALMŠ. Proč? Procesem certifikace lesní MŠ/klub sama sebe ověří a získá záruku, že v daném okamžiku po všech stránkách pracuje dobře. Jak navenek, tak ve vztahu k dětem, zaměstnancům i rodičovské komunitě . Standardy kvality jsou živý dokument, proto vždy po třech letech od certifikace prochází školka vyhodnocením znovu.

Asociace lesních MŠ doporučuje proces certifikace všem klubům, zejména těm, které uvažují o vstupu do Rejstříku MŠMT, a všem lesním MŠ. Hodnoticí kritéria Standardů kvality se v mnoha hlediscích shodují s hodnoticími kritérii ČŠI, avšak v mnohem větší míře postihují kvalitativní hlediska práce s dětmi a týmem. Praxe zároveň ukázala, že pro certifikované lesní MŠ byl vstup do školského rejstříku mnohem snadnější než pro ty necertifikované.

Standardy kvality se zaměřují na tři oblasti – pravidla práce ve vztahu k dětem, s pracovníky a jejich profesní rozvoj a provozní předpoklady. Vyhodnocení Standardů kvality má formu kolegiálního rozhovoru s členem/členkou Skupiny pro kvalitu.

12.2 O Asociaci lesních MŠ

Asociace sdružuje přes 140 lesních MŠ a lesních klubů z celé České republiky. Pro koho tu je? Jednoduše by se dalo shrnout, že pro všechny. Na webových stránkách Asociace lesních MŠ najdou informace rodiče, pedagogové i zástupci školek. Dlouhodobým záměrem ALMŠ je vytvoření kvalitního prostředí pro rozvoj nových lesních MŠ a klubů a zlepšování prostředí a kvality těch stávajících. Věnuje se vytváření standardů, jež mají být vzorem na cestě k ideálům. Intenzivně komunikuje se státní správou a snaží se zlepšit podmínky lesních MŠ v rámci legislativy. Vzdělává, připravuje spousty kvalitních seminářů a workshopů včetně každoroční Letní školy pro pedagogy a mezinárodní konference. Věnuje se také rozšiřování povědomí o tom, co je dobrá a kvalitní školka (ať už mateřská škola nebo klub) pro veřejnost. Je tu pro vás, zájemce, o lesní školky.


Dále v této kapitole