2.2 Ústav

Ústav je organizace zřizovaná na základě občanského zákoníku č. 82/2012 Sb. dle § 402 až § 418. Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. Zákon návodně popisuje, jak postupovat při založení a správě ústavu. Přečtení zmiňovaných paragrafů vám velmi zjednoduší práci.

Ústav je právní forma, jež víceméně nahradila právní formu obecně prospěšné společnosti, které již vznikat nemohou, proto se jim nebudeme věnovat. Právní forma ústavu je druhou nejčastější právní formou u lesních MŠ/klubů. Ústavy mohou zřizovat své školské právnické osoby.

Ústav není členskou organizací. Rodiče tedy nejsou členy ústavu. Tato právní forma nabízí skrze zakládací listinu a následně skrze základní orgány ústavu zakladatelům větší právní jistotu kontroly směřování ústavu než spolek.

Je-li ústav sám lesní MŠ, platí rodiče školkovné jako poplatek za služby. Takové školkovné si rodiče mohou odečíst ze základu daně. Statutárním orgánem ústavu je ředitel, ústav musí mít zřízenou správní radu.

Pozor, má-li mít lesní MŠ formu ústavu, musí mít její ředitel kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Postup založení ústavu naleznete v příloze.


Dále v této kapitole