2.5 Lesní MŠ

Lesní MŠ je typem mateřské školy. Je vedena v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a může mít nejrůznější právní formy (spolek, ústav, společnost s ručením omezeným či školská právnická osoba).

Součástí názvu lesní MŠ je vždy sousloví Lesní mateřská škola nebo zkratka lesní MŠ.

Lesní MŠ může být zřizována i kraji či obcemi, avšak jen jako alternativa, v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb.  § 179 nesmí být lesní MŠ spádovou MŠ. K docházce do lesní MŠ nesmí být rodič obcí nucen.

Provozní doba lesní MŠ je maximálně devět hodin.

Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání § 2 je minimální počet dětí ve třídě lesní MŠ 15 dětí. Kapacita lesní MŠ je zpravidla 15–16 dětí na dvojici pedagogů. Na každých dalších započatých 8 dětí je dle § 5 třeba další pedagog.

Lesní MŠ musí být dle § 3 v provozu ve všední dny s výjimkou státních svátků a hlavních prázdnin. Přerušení provozu na dobu například jarních prázdnin je možné až po zjištění poptávky rodičů.

Jaké jsou výhody lesní MŠ oproti lesnímu klubu?

 • Lesní MŠ je legitimním poskytovatelem vzdělávání, kvalitu vzdělávání garantuje stát skrze kontroly České školní inspekce (ČŠI).
 • Lesní MŠ má jasný status vůči úřadům, je chráněna konkrétními paragrafy, je pro úřady i rodiče jasně uchopitelná.
 • Lesní MŠ má nárok na finanční příspěvek státu, tzv. normativ. První rok ve výši 60 %, následně po kontrole ČŠI na 100 % prostředků, které pro daný rok schválilo MŠMT.
 • Lesní MŠ poskytuje povinný rok předškolní výchovy. Děti není třeba nikam přihlašovat na přezkoušení.
 • Lesní MŠ může registrovat (a ověřovat úroveň osvojování očekávaných výstupů) děti z lesních klubů, jež se vzdělávají v povinném předškolním roce formou individuálního vzdělávání.
 • Rodiče si mohou školkovné odečíst ze základu daně.

Jaké jsou nevýhody lesní MŠ oproti lesnímu klubu?

 • Provoz lesní MŠ je dražší (omezené využití DPP a OSVČ).
 • Pedagogové v lesní MŠ musí mít konkrétní kvalifikaci, tj. dvojice učitel pro MŠ a chůva. Kvalifikovaných učitelů je na trhu nedostatek.
 • Zaměstnávání pedagogů má přísnější pravidla, 8 týdnů dovolené, zaměstnání minimálně na 12 měsíců…
 • Vyšší administrativní zatížení běžného provozu.
 • Zejména v prvním roce znamená vstup do školského rejstříku velkou časovou investici do nové administrativy.

Dále v této kapitole