2.6 Lesní klub

Na rozdíl od lesní MŠ není fungování lesního klubu svázáno některými pravidly, jako jsou požadavky na konkrétní kvalifikaci pedagogů, administrativa v rámci správního řádu atp.

Lesní klub nesmí používat zavádějící pojmenování jako např. lesní školka, lesní školička, lesní dětská skupina atp. Termíny „mateřská škola“ a „dětská skupina“ jsou přesně definovány zákonem a používání tohoto označení neregistrovanými subjekty není možné.


Dále v této kapitole