4. Pedagogická koncepce a ŠVP, příprava programu, fungování týmu

Lesní MŠ je mezi alternativními vzdělávacími směry výjimečná tím, že spíše než vzdělávací program představuje vzdělávací formu: organizační podmínky založené na pravidelném celoročním a celodenním pobytu s dětmi venku. Vzdělávací program je obsahem této formy a z velké části závisí na pedagogickém přístupu jednotlivých lesních MŠ/klubů. Úkolem každé lesní MŠ/klubu je vytvoření takového školního vzdělávacího programu nebo pedagogické koncepce, jež bude vyjadřovat vzdělávací cíle a priority vycházející z charakteru místa a místní komunity. Postupovat podle „univerzálního“ pedagogického programu lesní MŠ by bylo na úkor pestrých možností, jaké pedagogika nabízí. Povzbuzujeme tedy všechny vznikající školky, aby vytvořily svůj vlastní, originální vzdělávací koncept či rovnou školní vzdělávací program (ŠVP). Zároveň velmi doporučujeme psát jej tak, aby byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Ten říká, co se má dítě v mateřské škole naučit. Je proto k rodičům férové vyjasnit si předem, zda cíle RVP PV naplňujete, nebo ne. Pokud to záměrně neděláte, bylo by vhodné na to předem rodiče upozornit.

U lesních MŠ je ŠVP povinným dokumentem. Správnost ŠVP kontroluje u lesních MŠ Česká školní inspekce. U lesního klubu jsou nejlepší zárukou kontroly aktivní rodiče.


Dále v této kapitole