4.1 Tvorba ŠVP

Školní vzdělávací program (ŠVP) musí být vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Je třeba věnovat pozornost jeho aktualizaci, protože MŠMT svůj RVP pravidelně doplňuje.

ŠVP bývá mnohokrát inspirován konkrétním pedagogickým směrem, například waldorfskou pedagogikou. Při hledání inspirace je nezbytné zachovat vnitřní konzistenci každého, i alternativního konceptu. ŠVP inspirované příliš mnoha koncepty nebývají funkční. Jednotlivé pedagogické směry mají vnitřní návaznost a logiku, proto zařazovat „prvky“ různých směrů může způsobovat nekonzistenci a ve výsledku to ztěžuje práci pedagogů, protože se nemají při rozhodování o činnostech čeho chytit. Samozřejmě každý pedagog rád začleňuje aktivity, které se naučil z více zdrojů. Pak je dobré v ŠVP tyto činnosti popsat konkrétně (např. používáme roční stolek). Není ani třeba uvádět, z jakého pedagogického směru konkrétní inspirace plyne. Jde o to, že čtenář vašeho ŠVP rozumí, co a jak s dětmi rozvíjíte.

Při tvorbě ŠVP používejte pedagogickou terminologii. Dáváte tím jasně najevo, že znáte svůj obor a rodič vám může důvěřovat. To velmi doporučujeme i lesním klubům – pedagogická terminologie zvyšuje vaši prestiž. Děláte s dětmi spoustu úžasných věcí, pojmenujte je pedagogicky pomocí klíčových kompetencí a vzdělávacích metod.

Je dobré ŠVP pravidelně revidovat, většina týmů to dělá po skončení nebo před začátkem školního roku.

V příloze naleznete velmi podrobný manuál k tvorbě ŠVP, doporučujeme nejen jeho prostudování, ale také absolvování seminářů na téma tvorby ŠVP a evaluace, a to nejlépe u několika lektorů. ŠVP je jedním ze základů dobré lesní MŠ/klubu a vyplatí se do něj investovat čas. Existují ŠVP, které jsou kopírovány na základě podkladů z jiných školek. Takové materiály nebývají životaschopné. Přestože to vypadá, že kopírování může zpočátku ušetřit čas, zejména začátečníkům, je to naopak ztráta času – vzniká tím téměř bezcenný dokument, jenž konkrétně o vás a vaší školce nic nevypovídá. Rodič je pak překvapen, tým pracuje nesourodě a děti tápou s vámi. Vytvořte ŠVP na míru vaší lesní MŠ/klubu a vašemu týmu a dětem v něm bude dobře. Mnohokrát se to v praxi potvrdilo.


Dále v této kapitole