4.2 Provozní doba a docházka dítěte, individuální vzdělávání

Provozní doba lesní MŠ je maximálně devět hodin. Čím mladší jsou děti docházející do lesní MŠ/klubu, tím kratší provozní dobu doporučujeme v čase jejich adaptace. To samozřejmě není možné u věkově heterogenních tříd. V takovém případě je nezbytná vhodná dohoda s rodičem dítěte.

Pětileté děti mohou povinnost předškolní docházky plnit v lesní MŠ. Nebo mohou být v režimu tzv. individuálního vzdělávání a navštěvovat lesní klub, a to v libovolném rozsahu. Postup a žádost o individuální vzdělávání naleznete v příloze. Současně platí, že děti, které jsou v režimu individuálního vzdělávání, nesmějí současně chodit do mateřské školy, a to v žádném rozsahu (ani na jeden den v týdnu).


Dále v této kapitole