4.3 Předškoláci, dvouleté děti a děti se specifickými vzdělávacími potřebami

Jak již bylo řečeno, MŠMT pravidelně aktualizuje RVP, naposledy o téma naplňování potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a péčí o dvouleté děti. ŠVP musí obsahovat informace, jak s těmito specifickými skupinami pracuje.

Další skupinou, jež vyžaduje v ŠVP zvláštní pozornost, jsou předškoláci. Platí pravidlo, že tempo skupiny (a režim dne) musí být přizpůsoben potřebám dětí se zvýšenými nároky v některé oblasti anebo je zajištěno, že se těmto dětem zvládáte věnovat individuálně podle jejich potřeb. Typickým příkladem tohoto pravidla je, že tempo skupiny při chůzi terénem se řídí nejpomalejšími nebo že předškoláci mají specifické činnosti zařazené v čase odpočinku mladších dětí.


Dále v této kapitole