4.4 Realizace vzdělávacího programu

Je vhodné, aby byl ŠVP rozpracován do kratších časových úseků, které se následně vyhodnocují. Je na školce, jak dlouhý časový úsek si zvolí. Těmto tematicky a časově ohraničeným částem vzdělávacího programu se říká integrované bloky a je dobré naučit se s nimi pracovat.

Nezbytnou součástí ŠVP je evaluace (vyhodnocování), jíž je věnována následující kapitola.

Školní vzdělávací program musí být v souladu s ostatními dokumenty školy, jako je třídnice, portfolio dítěte, týdenní plán atp.


Dále v této kapitole