4.5 Role členů týmu v naplňování vzdělávacího programu

Dle zákona o pedagogických pracovnících je nositelem vzdělávání v lesní MŠ učitel. V praxi lesních MŠ je nezbytné zapojit do tvorby ŠVP i nepedagogické pracovníky (chůvy) a nově příchozí s ŠVP seznámit jako jedním z prvních dokumentů.

Lesní MŠ/kluby mají dobrou zkušenost s aktivním seznamováním rodičů se ŠVP. Znalost základů ŠVP rodiči vytváří klima větší důvěry v činnost lesní MŠ/klubu. Informovaný rodič se lépe orientuje a přijímá hodnoty školky.


Dále v této kapitole