4.6 Závaznost ŠVP

Při registraci lesní MŠ do rejstříku škol jste podali jako přílohu celý již vzniklý ŠVP nebo jen jeho stručnou verzi (koncept). V případě, že změníte to, co jste registrovali, je třeba zaslat změněný ŠVP také na příslušný krajský úřad.

V ŠVP se vyplatí nebýt „datumově“ konkrétní. V případě, že konkrétní aktivitu navážete na přesné datum, zavazujete se, že danou aktivitu budete každoročně dělat v ono konkrétní datum. To je značně nepraktické například vzhledem k pohyblivému datu některých svátků (Velikonoce, začátek adventu atp.).

Dále není vhodné do ŠVP uvádět aktivity, které teprve testujete a o nichž nejste přesvědčeni, že je budete chtít zařazovat pravidelně. Není problém aktivitu zařadit, pokud logicky zapadá do vašich integrovaných bloků, a při další revizi ŠVP ji připsat.

Součástí vašeho ŠVP (nebo výchozím bodem) mohou být různé alternativní pedagogické směry včetně volné hry či unschoolingu. Platí, že čím otevřenější, alternativnější metoda, tím zkušenějšího, vědomějšího a přítomného pedagoga si vzdělávání dětí vyžaduje. Stejně tak evaluace výsledků vzdělávání bývá u alternativních přístupů složitější. Složitější, nikoliv nemožná. Při kontrole ČŠI budou inspektoři pokládat otázky směřující k ověření toho, zda se ze strany pedagogů jedná o skutečně aplikovaný vědomý postup, zejména u předškoláků v případě, že se v některé ze sledovaných oblastí vzdělávání konkrétnímu dítěti nedaří rozvinout svůj potenciál.


Dále v této kapitole