5. Evaluace

Evaluace neboli vyhodnocování prokazuje kvalitu vaší práce. Když si stanovujete pedagogické cíle, zajímá vás, zda a do jaké míry je naplňujete. Lesní MŠ/kluby mají širokou paletu zavedených způsobů vyhodnocování. To se děje na několika úrovních, které spolu souvisejí, a proto je potřeba se pravidelně ohlédnout za každou z nich. Vyhodnocuje se vzdělávací proces celého kolektivu a jednotlivých dětí, fungování týmu a jednotlivých pedagogů a fungování školky jako celku. Používají se k tomu různé nástroje a kritéria. Systém evaluace je popsán ve Školním vzdělávacím programu. S evaluací je spojena obava z administrativní zátěže. Proto je velmi důležité zvolit si takové nástroje vyhodnocování, jaké vám budou dávat smysl a dají vám to, co mají – rozpoznání, zda to, co jste si naplánovali, funguje. Řada procesů se děje v delších časových rozestupech, zvláště v rozvoji dětí. Pokud si to nezaznamenáte, ochudíte se o tu radost, která přijde při opakovaném vyhodnocování – v záznamech vidíte jasně, kam se posouvá dítě, kolektiv, celá školka. Lesní MŠ/kluby hledají takové způsoby vyhodnocování, u nichž přínos vyváží vynaloženou práci. To je také součástí dobré praxe vyjádřené ve Standardech kvality.

Smyslem evaluace je uzavřít kruh plánování – realizace – vyhodnocení. Ačkoli to zní formálně, takto funguje celý proces učení i zdravá organizace. Připravujete pro děti skvělý program, pak jej s velkým nasazením uskutečníte. Jestliže si potom nezaznamenáte, co se tím děti naučily, jaké dovednosti, znalosti nebo postoje rozvinuly nebo jak to ovlivnilo vás jako tým, připravujete se o dobrý pocit z dobře vykonané práce. Zároveň je praktické, že při opakovaném plánování navazujete na tato zjištění. Jedině díky evaluaci můžete včas pomoci dítěti v oblasti, která se vám ukáže jako stagnující, nebo zajistíte pro tým školení, jež pomůže včas řešit vznikající problém. S vyhodnocováním roste vaše zkušenost a profesionalita a byla by velká škoda se o to připravit.


Dále v této kapitole