5.1 Evaluace výsledků vzdělávání

Vychází z cílů vzdělávání, jaké sami na sebe kladete v ŠVP. „Slíbíte-li“ rodiči, že dítě budete všestranně rozvíjet, pak je dobré si uvědomit, co to pro vás konkrétně znamená a jak se to pozná. Pokud to nevíte, pak takové tvrzení nemá velkou váhu. Naopak jestliže víte, co sledujete, a už jste zkusili zjistit, zda se to ve vaší školce děje, jste celkově mnohem přesvědčivější, protože víte (nikoli tušíte), co u vás skutečně funguje a jak. Nezáleží na tom, jako metodu vyhodnocování zvolíte, ale musí se jednat o metodu takovou, jakou jste schopni realizovat. Proto není potřeba začít s časově náročnými záznamovými archy celé řady kompetencí. Zaměřte se na detail pro vás podstatný, zjistěte, jaký způsob záznamu vám pro jeho vyhodnocení funguje, a pak přidejte další. Evaluace může být součástí pedagogických rad a tato část zápisu z rady je jednou z forem záznamu vyhodnocování. Každé dítě by mělo mít vlastní složku dokumentující jeho rozvoj ve vaší školce. Často se ve školkách používá tzv. portfolio. Portfoliem rozhodně nemíníme složku shromažďující výtvarná díla dítěte. Podstatou portfolia je, že se dítě podílí na procesu vyhodnocování své nashromážděné práce (obrázky, fotky, citáty) formou sebereflexe, která je zapsána a časosběrně vyhodnocována, ideálně v tripartitě (schůzka učitel – rodič – dítě). Zvažte proto, zda na to máte kapacity.

Jiný typ evaluace se váže k dětem se speciálními potřebami. Ke každému podpůrnému opatření musí existovat způsob vyhodnocování účinnosti podpůrného opatření, a to bez ohledu na stupeň podpory.

Evaluace je součástí ŠVP, manuál pro tvorbu ŠVP naleznete v přílohách předchozí kapitoly. I zde platí, že absolvování seminářů vás v metodice evaluace velmi posune.


Dále v této kapitole