5.2 Evaluace týmu a školy

Velmi účinným nástrojem je autoevaluace, o níž naleznete bližší informace v příloze Manuál pro metodiku evaluace. Je vhodné do evaluace týmu a školy zapojit také rodiče.


Dále v této kapitole