6. Pozemek a typ zázemí

Zázemí je velmi diskutovanou oblastí. Je třeba zdůraznit, že zázemí, ať už je jakékoli, není lesní MŠ! Tou je výchovně vzdělávací proces, který probíhá převážně venku. Existují i lesní kluby fungující zcela bez zázemí. Není na škodu si takový provoz vyzkoušet. Přináší to mnohá pozitiva. Především odpadne velká starost a finanční náklady na jeho pořízení a spravování. Má to však své limity – nelze např. počítat s celodenním provozem a docházkou velmi malých dětí.


Dále v této kapitole