6.1 Pozemek

Při hledání pozemku je třeba zohlednit především vzdálenost do lesa. Lesem myslíme skutečný les, v němž je možné najít několik míst různého charakteru (řekněme šest), které budou děti pravidelně navštěvovat. Termínem les rozhodně nemáme na mysli městský park. Parky bývají upravované, tedy s omezeným množstvím zdrojů, materiálu; děti by se na takovém místě začaly brzy nudit. Významným argumentem hovořícím proti parku je také fakt, že by jej děti svou permanentní přítomností zničily.

Dalším faktorem, jejž je třeba při hledání pozemku zohlednit, je jeho dostupnost pro rodiče. Je třeba myslet na to, aby rodiče měli, jak se k zázemí denně dostat, nebo vymyslet takové místo společné schůzky, které bude přístupné pro rodiče využívající MHD i auto (tj. nutnost parkování).

Parkující auta byla opakovaně identifikována jako příčina konfliktů se sousedy nebo obcí. Stejně tak zvýšený pohyb 15 dětí (a hluk s tím spojený) může sousedy obtěžovat. Je tedy nutné volit takový pozemek, jehož sousedi budou seznámeni se záměrem provozu lesní MŠ/klubu a nebudou proti tomu mít zásadní výhrady.

Řada obcí disponuje územním plánem. V takovém případě je ideálním místem pro zázemí lesní MŠ pozemek určený pro občanskou vybavenost. Bohužel, takové pozemky se nacházejí u lesa zřídka. Řada lesních MŠ/klubů tedy má svůj pozemek na území lesa nebo v rekreačních oblastech. Takové řešení není ideální a ALMŠ má dlouhodobý cíl jasně vymezit stavebním zákonem pozemek pro zázemí lesní MŠ.

Prozatím se můžeme opírat alespoň o to, že realizace zázemí, které není stavbou, je na takovýchto pozemcích povolená. Bohužel, stavební úřady mají místní příslušnost a různé názory na to, co je stavbou a co stavbou není. Je proto vždy dobré konzultovat svůj záměr s místním stavebním úřadem a zdůraznit přitom veřejnou prospěšnost vaší činnosti a potřeby obce a jejích občanů.

V zásadě platí, že mezi stavby nepatří teepee, jurta a maringotka mající SPZ. Maringotka bez SPZ, mobilheim či hliněný domek již naplňují definici výrobku plnícího funkci stavby a jejich umístění vyžaduje tzv. ohlášení a územní souhlas. Někdy jsou hliněné domky považovány za regulérní stavby (bez ohledu na svou velikost) a vyžadují stavební povolení a následnou kolaudaci.


Dále v této kapitole