6.3 Nezbytná povolení a revize

V případě, že vaše zázemí stojí na pozemku lesa, je třeba, aby vlastník pozemku (tedy nikoliv vy, ale vlastník) zažádal orgán státní správy vykonávající ochranu lesa (většinou odbor životního prostředí na kraji) o tzv. dočasné vynětí pozemku z plnění funkce lesa. Tato akce je zpoplatněna, ale jen v řádech korun. V případě, že o dočasné vynětí z plnění funkce lesa nebude požádáno, hrozí majiteli pozemku vysoká pokuta.

Pohybujete-li se s dětmi pravidelně na soukromých pozemcích, důrazně doporučujeme písemné schválení takové činnosti majiteli dotčených pozemků.

Přestože zázemí lesní MŠ nebývá stavbou, je třeba plnit veškerá bezpečnostní pravidla. V případě, že je do zázemí zaveden elektrický proud, je třeba mít na přípojku zprávu revizního technika. Stejně tak, je-li zaveden do školky plyn, je třeba mít jeho revizi. Nutnost každoroční revize komína se vztahuje na všechny lesní MŠ a kluby bez ohledu na konkrétní podobu jejich zázemí. Při objednávce se nenechte odradit, pokud budete zprvu odmítnuti. Doporučujeme se poptat okolních lesních MŠ/klubů na doporučení konkrétního kontaktu. Nezbytná (vzhledem k BOZP) je také kontrola zázemí hasiči, včetně kontroly stavu hasicích přístrojů.

Většina výše zmíněných povolení vyhází z vyhlášky č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. Přestože se vztahuje na stavby, je dobré ze základních principů vycházet při plánování vlastního zázemí, případně včas konzultovat specifické řešení s odborníky.


Dále v této kapitole