Zahrada

Lesní mateřské školy, ale i lesní kluby zpravidla mají krásné zahrady, které samy o sobě nejsou určeny ke vzdělávání, děti se na nich však v rámci školkového dne pohybují. Proto se i na tyto zahrady vztahují pravidla. Samozřejmě jiná budou u komunitního lesního klubu, který poskytuje služby výhradně dětem svých pár členů, a jiná u lesní MŠ, která nabízí služby veřejnosti. Pár základních se hodí pro všechny:

  • písek v pískovišti by měl být pravidelně, jednou ročně vyměněn;
  • pískoviště by mělo být zakryté (plachtou, nebo třeba dřevěným poklopem) tak, aby do něj neměly přístup kočky, kuny a další zvěř, která si z něj ráda dělá toaletu;
  • zařízení zahrady, či hřiště se dělí na mobiliář (různé proutěné plůtky, stavby z vrbiček lavičky, altány...), na ten se nevztahují normy na dětská hřiště, a herní prvky (houpačky, klouzačky...) na ten se vztahují normy;
  • není třeba mít tyto herní prvky standardizované a instalované profesionály, "stačí" nechat herní prvek, který jste sami vymysleli a vytvořili, nechat schválit odborníkem;
  • provoz klubové zahrady či zahrady lesní MŠ by měl být ošetřen v provozním řádu klubu, nebo školky.

Pro další informace doporučujeme brožuru Nadace Proměny viz přílohy.

 


Dále v této kapitole