7. Bezpečnost a pojištění

Na první pohled se může zdát, že vzdělávání v přímém kontaktu s přírodu je nebezpečné. Mezi nejčastěji uváděné strachy patří lezení na stromy, šermování klacky, blízkost vodních toků, práce s noži a jiným nářadím, oheň, možnost, že se dítě ztratí. Málo zmiňovanou skutečností je však existence tzv. benefitu rizika, jeho přínosu v procesu učení. Očekáváme, že se děti naučí bezpečnému chování tím, že dodržují čím dál více instrukcí a pravidel a riziku se vyhýbají. Popíráme tím základní principy učení předškolních dětí – nápodobu a zkušenost. V lesních školkách se proto děti setkávají s takovými situacemi, kdy si v bezpečně předem nastaveném rámci osvojují, jak se v kontaktu s rizikem chovat. Při školeních tzv. bezpečného rizika (pravidelně pořádá ALMŠ) se také věnujeme tomu, jak pracovat s vlastním strachem o děti a jak o tomto tématu komunikovat s rodiči.

Klíčem k nalezení rovnováhy je vědomé uchopení rizika, především vyhodnocení rizik a přínosů (risk-benefit assessment). Jeho výstupem je přehled o přítomných rizicích, vyčíslená míra rizika a vyhodnocení pedagogických přínosů, pokud se s rizikem bude pracovat vědomě pedagogicky. Mělo by být vypracováno písemně a pravidelně vyhodnocováno. Jakmile své vyhodnocení rizik a přínosů zpracujete, máte skvělý podklad pro komunikaci s týmem a rodiči. Každý ocení, že toto téma berete zodpovědně a zároveň profesionálně pedagogicky, tzn. učíte děti s riziky bezpečně zacházet. Neméně důležitým bodem v zajištění bezpečnosti dětí v lesních MŠ a klubech je školení první pomoci, zpracování krizového plánu, správné vybavení do lesa obsahující nabitý telefon (máte-li chytrý telefon, doporučujeme aplikaci Záchranka) a lékárničku. Do kategorie bezpečnosti patří také zpracování pravidel, která dodržují děti a znají je i rodiče a veřejnost pohybující se ve vašem zázemí. Pro klid při pedagogické práci potřebujete také dobré pojištění.


Dále v této kapitole