7.3 Pojištění lesních klubů

Lesní kluby mohou již tradičně využít společné pojištění zajišťované Českou radou dětí a mládeže. Výhodou tohoto pojištění je jeho cena. Nevýhodou relativně nízké krytí. Optimální výše krytí je na zvážení každého lesního klubu.

Mezi dobrovolná, ale doporučovaná pojištění patří pojištění odpovědnosti, úrazové pojištění. Toto téma je společné lesním MŠ i klubům, můžete tedy nahlédnout o kapitolu níže. Jedná se o případy, kdy osoba v péči lesního klubu dojde k újmě na zdraví. Ta má právo požadovat náhradu nemajetkové újmy, přičemž limit takového plnění není dán, a to v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., počínaje § 2894.

Dalším důležitým prvkem, který je možné pojistit, je samotné zázemí. Přitom je třeba ohlídat, zda skutečně pojišťujeme i naše ne-stavby.

Máte-li byť jen jednoho zaměstnance, vzniká vám povinnost platit tzv. zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, jež kryje nároky zaměstnanců ze škod vzniklých při plnění pracovních úkolů, a to i při pracovních cestách bez místního omezení. Pojištění je zákonné, neuzavírá se tedy pojistná smlouva. Pojištění vzniká dnem uzavření prvního pracovněprávního vztahu. Tuto skutečnost je zaměstnavatel povinen písemně a bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně Kooperativa.


Dále v této kapitole