8. Vybavení

Nedílnou součástí vybavení je lékárnička, která je jednou z povinných položek pro provozování lesní MŠ/klubu i v Německu. Ukázalo se, že je užitečné sestavit rodičům seznam toho, co lesní MŠ/klub očekává, že dítě ponese v batohu, a co bude mít uloženo v zázemí, např. formou Provozního řádu nebo přílohy ke smlouvě. Mezi vybavení jsme zařadili i didaktické pomůcky a hračky.


Dále v této kapitole