8.1 Vybavení zázemí

U vybavení zázemí je nejzásadnější dobře časově a prostorově rozvrhnout jednotlivé činnosti tak, aby si děti vzájemně nepřekážely a činnosti logicky navazovaly. Hygiena, převlékání, uložení náhradního oblečení, místo pro oběd, místo pro odpočinek, místo na uložení učebních pomůcek.

Některé lesní MŠ/kluby si pořizují solární panely a ledničky, případně světla.

Při plánování podoby vlastního zázemí doporučujeme návštěvu několika lesních MŠ/klubů. Budete tak mít jasnější představu o tom, co je do začátku třeba pořídit a jak na sebe jednotlivé činnosti v praxi navazují.

Jako výtečná pomůcka se pedagogům v lesních MŠ/klubech osvědčil vozík v nejrůznější podobě, s terénními kolečky, v němž mohou vozit nezbytné vybavení do lesa, eventuálně pomoci menším dětem s batohy.


Dále v této kapitole