9. Propagace, spolupráce s rodiči a místní komunitou

Z výzkumu Kořeny předškolní výchovy, který byl uskutečněn v roce 2012, vyplývá, že lesní MŠ ve srovnání s kamennými MŠ nadstandardně spolupracují s rodičovskou i místní komunitou. Je to dáno tím, že spojují skupinu lidí s podobným zájmem (vzdělávání v přímém kontaktu s přírodou) napříč sociálním spektrem. Zároveň je myšlenka lesní MŠ/klubu v ČR stále nová a dobrá komunikace je základem úspěchu. Škála spolupráce je široká a nabízí vzájemné obohacení všem zúčastněným. Děti díky ní mohou nahlédnout svět v sociálních souvislostech. Lesní MŠ je školkou bez plotů, je otevřená světu; formy této otevřenosti jsou i možností její propagace.


Dále v této kapitole