9.1 Spolupráce s rodiči

Je vhodné rodiče pravidelně informovat o činnosti dětí v uplynulém týdnu nebo měsíci formou zpravodajů. Použijete-li odborný jazyk, posílíte tím důvěru rodičů. Rodiče se v řadě lesních školek účastní společných slavností. Téměř pravidlem se stalo také pořádání společných brigád, při nichž se zvelebuje zázemí školky nebo její okolí, například čištění studánek. Zapojení rodičů je velmi efektivní s množstvím pozitivních souvislostí a vyplatí se na něj nerezignovat. Při společných akcích mají také rodiče možnost poznat ostatní členy komunity.


Dále v této kapitole