9.2 Spolupráce s komunitou

Řada lesních MŠ/klubů čile spolupracuje s širší místní komunitou. Účastní se akcí pořádaných obcí nebo sama pořádá vzdělávací a kulturní akce pro děti i dospělé, často na ekologická či osvětová témata. Je dobré vnímat obec také jako možný zdroj grantových příležitostí. Lesní MŠ/klub na oplátku rozšiřuje paletu vzdělávacích příležitostí pro děti místních občanů.

Lesním MŠ/klubům se osvědčila také spolupráce s místními zemědělci, včelaři, řemeslníky atp. Spoluprací s nimi zprostředkováváte dětem znalosti, ale významným benefitem je, že umožňujete lidem seznámit se s činností vaší lesní MŠ/klubu.


Dále v této kapitole