Propagace

Stejně jako u jiných subjektů tvoří jeden ze základů propagace webové stránky a sociální sítě, nejčastěji Facebook. Je vhodné, aby si lesní MŠ/klub zjistila uzávěrku místního tisku a pravidelně do něj přispívala krátkými články.


Dále v této kapitole