Úvod

Sdílení dobré praxe je jedním ze základních cílů Asociace lesních MŠ. Infobalíček je nejobsáhlejší zdroj toho, co o fungování lesních MŠ a klubů v České republice aktuálně víme. Děláte pro děti často doslova zázraky, zakládáte lesní školky s nemalým vkladem vlastních sil, času i finančních prostředků. Infobalíček vám má být v tomto záměru pomocí, abyste nemuseli těmito cennými prostředky plýtvat na cestách, kterými už ostatní před vámi prošli. Infobalíček je mapou a pokladem zároveň. Obsahuje postupy, vzorové dokumenty, shrnutí legislativních podmínek, zkušenosti zaběhlých lesních MŠ a klubů. Je v něm obsaženo společné know-how. Sdílíme ho s vámi s radostí a nadějí, že poslouží dobré věci – více dětí dostane příležitost kvalitně se vzdělávat v přímém kontaktu s přírodou. A protože Infobalíček je sdílená zkušenost, budeme velmi rádi, pokud nám dáte svou odezvu: v čem vám pomohl, co vám není jasné nebo kam se vloudil skřítek šotek.

S přáním, ať vám Infobalíček na cestě k dobré lesní školce co nejlépe poradí,

za Asociaci lesních MŠ

Tereza Valkounová,
statutární zástupkyně


Poděkování

Infobalíček by nevznikl bez mravenčí práce Magdy Kvítkové a Pavly Štindlové (Asociace lesních MŠ). Děkujeme také přispěvatelkám dobré praxe z lesních školek: Martině Březinové, Aleně Lalákové, Blance Dymáčkové, Šárce Nezhybové, Veronice Zimmelové, Johaně Passerin, Veronice Formánkové a Magdaleně Kapuciánové.

Prosíme, abyste s úctou a vděčností k průkopnicím a autorkám textů citovali zdrojové dokumenty, rozhodnete-li se doslovně použít jejich obsah.
Děkujeme